پرتال آموزش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سیستان و بلوچستان

پرتال

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت های هفتگانه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت های هفتگانه
نوع دوره :
ماهیت دوره :
سطح دوره :
مدت : 130 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی و کاربرد مهارت های هفتگانه فناوری در محیط کار